Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) alt kuruluşu olan Uluslararası Bitki Koruma Konvansiyonu (IPPC) Sekreterliği, üyelerinin katılımıyla 2002 yılında Roma'da, uluslararası ticarette kullanılan masif ağaçtan yapılmış ambalaj ve paletlerle ilgili yeni bir standart (ISPM 15 International Standards for Phytosanitary Measures 15 ) belirlemiştir.
ISPM 15'in ülkemiz için önemi; bundan böyle tüm ihraç ürünlerinde kullanılacak masif ağaçtan yapılmış ambalaj malzemelerinin (SWPM solid wood packaging material)
• Isıl işlemden geçmedikçe veya
• Fümigasyon yapılmadıkça diğer ülke sınırları içine giremeyecek olmasından kaynaklanmaktadır.
ISPM 15 Standardı 6. sayfasında ; doğrudan masif ağaçtan yapılmayan, tahta parçaları, ağaç talaşı ve kırpıntılarının yüksek sıcaklıkta kurutulup, tutkal karıştırılıp, yüksek basınç altında kalıplanmasıyla üretilen sunta, mdf, osb, kontrplak gibi malzemeler (canlı organizma, küf, bakteri, mantar barındırmayacağından) ISPM 15'te ısıl işlem veya fümigasyon gerektirmeyen malzemeler olarak belirtilmiştir.
Bütün ahşaptan oluşan ambalaj malzemeleri (palet, sandık, kasa, takoz vs.) ısıl işleme tabi tutularak ya da metil bromür ile fümigasyon yapılmış olmalı ya da ambalaj malzemeleri kâğıt, plastik, ahşap kökenli ürün (sunta vb.) diğer alternatif malzemelerden oluşmalıdır.
Yandaki şekildeki işaretleme malzeme üzerine yapılır. Bu işaret aynı zamanda standardın gerektirdiği işlemin yapıldığına dair yapanın Uluslararası Bitki Koruma Birliği 'ye taahhüdüdür ve sorumluluk üreticiye aittir.